Druhé setkání

V sobotu 25. listopadu se opět sejdeme na Centru Sonus, abychom spolu strávili pěkné chvíle při hrách, povídání i tvoření. Tentokráte děti zaměří svoji kreativitu na vánoční výrobky, kterými doplníme akci Pohled pro misie.

Kdy: Sobota 25. listopadu v 9 hodin

O co se snažíme?

Stavíme MOSTy

Modlitbou, obětí, službou a tvořivostí stavíme "mosty", které spojují všechny lidi světa, a protože jde o dílo dětí, především "mosty" ve vztazích k jiným dětem.


Papežské misijní dílo dětí

Povzbuzuje děti ke starosti o misie, a to modlitbou, vzdělávacími aktivitami i finančně.

 

Misijní klubko

Členové misijního klubka aktivně pomáhají svému okolí i chudým dětem celého misijního světa.

Papežská misijní díla

Podporují desítky tisíc škol, nemocnic, leprostředisek, sirotků a starých lidí, chritativních a sociálních projektů.