Naše fotogalerie

Pohled pro misie

Děti namalovaly originální vánoční pohledy a v neděli 10. prosince 2017 uspořádaly Pohled pro misie. Kromě pohledů nabídly také krásné výrobky a něco sladkého na zub. Takto získaly 9 315 korun, které pomocí PMDD poslaly na pomoc dětem v Africe. Všem dárcům, kteří podpořili činnost misionářů i snahu našich dětí, mockrát děkujeme.

Níže se můžete podívat, jak celá akce probíhala... :-)