Setkání Misijního klubka

Další setkání Misijního klubka proběhne v sobotu 1. června. Vydáme se po stopách prvních misionářů, ozdobíme bavlněné tašky a pochutnáme si na vlastnoručně uvařeném obědu.

Kdy: Sobota 1. června v 9 hodin

O co se snažíme?

Stavíme MOSTy

Modlitbou, obětí, službou a tvořivostí stavíme "mosty", které spojují všechny lidi světa, a protože jde o dílo dětí, především "mosty" ve vztazích k jiným dětem.


Papežské misijní dílo dětí

Povzbuzuje děti ke starosti o misie,
a to modlitbou, vzdělávacími aktivitami
i finančně.

 

Misijní klubko

Členové Misijního klubka aktivně pomáhají svému okolí i chudým dětem celého misijního světa.

Papežská misijní díla

Podporují desítky tisíc škol, nemocnic, leprostředisek, sirotků a starých lidí, chritativních a sociálních projektů.