Vánoční Misijní jarmark

Třetí neděli postní proběhl vánoční Misijní jarmark našeho přerovského Misijního klubka. Děti ve spolupráci s maminkami připravily ručně zdobené svíce, vánoční práníčka, keramické hvězdičky a andílky, stromečky z filcu i ze šišek, kytičky ze stužky, voňavá mýdla, perníčky a dortíčky, a to vše nabídli dobrovolným dárcům, kteří je za to odměnili svými pochvalami i finančím obnosem v celkové výši 11 157,- korun, které jsme pomocí PMDD poslali na zajištění zdravotní péče dětem v misiích. Všem dárcům ze srdce děkujeme!

Atmosféru jarmarku si můžete připomenout v naší galerii.

O co se snažíme?

Stavíme MOSTy

Modlitbou, obětí, službou a tvořivostí stavíme "mosty", které spojují všechny lidi světa, a protože jde o dílo dětí, především "mosty" ve vztazích k jiným dětem.


Papežské misijní dílo dětí

Povzbuzuje děti ke starosti o misie,
a to modlitbou, vzdělávacími aktivitami
i finančně.

 

Misijní klubko

Členové Misijního klubka aktivně pomáhají svému okolí i chudým dětem celého misijního světa.

Papežská misijní díla

Podporují desítky tisíc škol, nemocnic, leprostředisek, sirotků a starých lidí, chritativních a sociálních projektů.