Třetí setkání

V sobotu 27. ledna 2018 jsme se setkali na Centru Sonus, abychom spolu strávili pěkné chvíle při hrách, povídání i tvoření. Také jsme se podívali, jak se žije misijním sirotkům. Abychom zmírnili jejich utrpení, pustili jsme se do velikonočního tvoření, kterým doplníme akci Misijní koláč.

Zde si můžete prohlédnout fotky z našeho setkání.

O co se snažíme?

Stavíme MOSTy

Modlitbou, obětí, službou a tvořivostí stavíme "mosty", které spojují všechny lidi světa, a protože jde o dílo dětí, především "mosty" ve vztazích k jiným dětem.


Papežské misijní dílo dětí

Povzbuzuje děti ke starosti o misie,
a to modlitbou, vzdělávacími aktivitami
i finančně.

 

Misijní klubko

Členové misijního klubka aktivně pomáhají svému okolí i chudým dětem celého misijního světa.

Papežská misijní díla

Podporují desítky tisíc škol, nemocnic, leprostředisek, sirotků a starých lidí, chritativních a sociálních projektů.