Misijní koláč

Tentokrát si děti oblékly zástěry, do rukou si vzali vařečky a napekly koláče, muffiny, perníčky a jiné dobrůtky, které nabídly v neděli 11. března 2018 v kostele sv. Vavřince. Při této akci se vybralo krásných 7 460 Kč. Všem dárcům moc děkujeme za finanční dary, které jsme pomocí Papežského misijního díla dětí poslali na záchranu misijních sirotků.

Na průběh celé akce se můžete podívat v naší fotogalerii.

O co se snažíme?

Stavíme MOSTy

Modlitbou, obětí, službou a tvořivostí stavíme "mosty", které spojují všechny lidi světa, a protože jde o dílo dětí, především "mosty" ve vztazích k jiným dětem.


Papežské misijní dílo dětí

Povzbuzuje děti ke starosti o misie,
a to modlitbou, vzdělávacími aktivitami
i finančně.

 

Misijní klubko

Členové misijního klubka aktivně pomáhají svému okolí i chudým dětem celého misijního světa.

Papežská misijní díla

Podporují desítky tisíc škol, nemocnic, leprostředisek, sirotků a starých lidí, chritativních a sociálních projektů.