Po stopách sv. Petra a Pavla

Další setkání Misijního klubka proběhlo v sobotu 1. června. Vydali jsme se po stopách prvních misionářů - svatého Petra a Pavla. Vyzkoušeli jsme si, jak těžké to měl sv. Pavel, když po setkání s Ježíšem oslepl, vydali jsme se se sv. Petrem na rybolov, snažili jsme se rozvázat, co bylo svázáno, a pustili jsme se do zdobení bavlněných tašek.

Více viz naše fotogalerie.

O co se snažíme?

Stavíme MOSTy

Modlitbou, obětí, službou a tvořivostí stavíme "mosty", které spojují všechny lidi světa, a protože jde o dílo dětí, především "mosty" ve vztazích k jiným dětem.


Papežské misijní dílo dětí

Povzbuzuje děti ke starosti o misie,
a to modlitbou, vzdělávacími aktivitami
i finančně.

 

Misijní klubko

Členové Misijního klubka aktivně pomáhají svému okolí i chudým dětem celého misijního světa.

Papežská misijní díla

Podporují desítky tisíc škol, nemocnic, leprostředisek, sirotků a starých lidí, chritativních a sociálních projektů.